Mesiáš prichádza

Mesiáš prichádza

Počas posledných dní Ježišovho života sa jeho učeníci snažia pochopiť, aké poslanie má Ježiš na zemi. Sú zaslepení svojimi predstavami o Mesiášovi, ktoré ich vedú k presvedčeniu, že Ježiš ich vyslobodí spod rímskej nadvlády. Cesta poznania vedie učeníkov od okamihu, kedy sú svedkami Ježišovho vyčistenia chrámu, k slávnostnému vstupu do Jeruzalema a k uzdraveniu chromého muža. Všetko však pochopia až vtedy, keď ich Majster vstane z mŕtvych.
Ježiš ponúka slobodu z pút hriechu a smrti. Vďaka jeho smrti za človeka má každý nádej na večný život.

Čo sa môžem naučiť

Krst, Milosrdenstvo, Dar, Záchrana, Správcovstvo

Ďalšie aktivity (formát pdf)

celkový čas: 28 min.

KÚPIŤ DVD