Kontakt

Štúdio NÁDEJ

Štúdio NÁDEJ, s.r.o.
Cablkova 3
821 04 Bratislava 2

IČO: 50401955

tel.: +421 (2) 4363 3181
fax: +421 (2) 4341 5503
e-mail: studionadej@casd.sk
web: www.studionadej.sk
facebook.com/studionadej