Ježišove podobenstvá

Ježišove podobenstvá

Ježiš často učil svojich nasledovníkov pomocou podobenstiev. Tri najobľúbenejšie príbehy, podobenstvá – O hrivnách, Boháč a Lazár a Dvaja synovia – tvoria súbor princípov, o ktorých Ježiš často rozprával. Učia nás byť dobrými správcami času a vecí, ktoré sme dostali. Vo svete, ktorý je zameraný predovšetkým na napĺňanie vlastných potrieb, nám tieto nadčasové príbehy pomáhajú dôverovať Bohu. Zároveň nás učia podľa Ježišových slov aj žiť.

Čo sa môžem naučiť

Súcit, Jednota, Spravodlivosť, Milosť, Pokánie, Správcovstvo, Práca

Ďalšie aktivity (formát pdf)

celkový čas: 32 min.

KÚPIŤ DVD