Biblické príbehy 6

Biblické príbehy 6Po piatich sériách starozmluvných rozhlasových Biblických príbehov sme sa ocitli na začiatku Novej zmluvy. Pred nami je 36 dramatických príbehov nielen z obdobia Ježišovho života tu na zemi ale aj rozprávanie o šírení kresťanstva po jeho odchode do neba.
Prvé príbehy 6 série prinášajú jednu z najznámejších a najrozšírenejších udalostí histórie, neustále opakovanú a pripomínanú celými generáciami a to už od dôb, kedy sa udiala. Je to správa o narodení Mesiáša, Spasiteľa sveta v skromnej maštali v malom mestečku Betlehem. Aj keď sa z jeho príchodu spolu s anjelmi tešili len obyčajní, chudobní pastieri a neskôr cudzinci z Východu. Jeho život a dotyky plné lásky mali nielen navždy zmeniť beh ľudských dejín, ale tiež ukázať všetkým aký úžasný je Boh, ktorý všetko stvoril.
V prvej novo zmluvnej sérii budeme tiež počuť príbeh o začiatku Ježišovej služby. O tom, ako si vybral učeníkov, ale tiež o tom, ako piatimi chlebmi a dvoma rybičkami nasýtil obrovský zástup.
 
 1. Mária z Nazareta (25’)
 2. Narodený s hviezdou (29’)
 3. Kráľ rastie (26’)
 4. Hlas na púšti (28’)
 5. V Jeruzaleme (25’)
 6. Radosť v Galilei (27’)
 1. Bublajúca voda (29’)
 2. Cesta ku šťastiu (29’)
 3. Najväčší zázrak (29’)
 4. Zajatec v púštnej cele (29’)
 5. V búrke (29’)
 6. Chlapčekov obed a rybár, ktorý nevedel plávať (28’)

celkový čas: 333 min.

KÚPIŤ CD-ROM

KÚPIŤ 6-CD (audio)