Biblické príbehy 1

Biblické príbehy 1Prvá séria 12 rozhlasových hier pre deti a mládež. Moderné spracovanie v kombinácii s pôvodnými biblickými príbehmi zo Starého zákona je pútavé a zároveň poučné nielen pre mládež ale aj pre dospelých. Originálna hudba a ruchy výborne dotvárajú atmosféru príbehov.
 1. Adam a Eva (24')
 2. Kain a Ábel / Muž, ktorý uveril Božím slovám 1. (30')
 3. Muž, ktorý uveril Božím slovám 2. (29')
 4. Chrámová veža (24')
 5. Povolanie Abrama (25')
 6. Traja záhadní cudzinci (30')
 1. Sodoma (30')
 2. Najťažšia skúška (28')
 3. Nezvyčajný príbeh lásky (28')
 4. Odlišné dvojčatá (30')
 5. Podvádzal a nakoniec bol podvedený (27')
 6. Záhada zmiznutých modiel (25')

celkový čas: 330 min.

KÚPIŤ CD-ROM

KÚPIŤ 6-CD (audio)