Baránok Boží

Baránok Boží

Preži dojemnú skúsenosť Ježišovho utrpenia. Čítaj starozmluvné proroctvá, ktoré sa napĺňajú v Ježišovom živote a službe. Nie je jednoduché modliť sa s Ježišom v Getsemanskej záhrade: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Zvlášť keď potom prichádza Judáš, aby Ježiša zradil bozkom. So zatajeným dychom pozoruj súdny proces a Ježišovo ukrižovanie, aby si sa v nedeľu ráno zobudil plný radosti z toho, že Ježišova smrť a vzkriesenie priniesli odpustenie našich hriechov.

Čo sa môžem naučiť

Zmierenie, Odvaha, Odpustenie, Dar, Láska, Milosť, Poslušnosť, Obetovanie sa

Ďalšie aktivity (formát pdf)

celkový čas: 32 min.

KÚPIŤ DVD