Abrahám a Izák

Abrahám a Izák

Hoci boli Abrahám a Sára už starí, dostali od Boha zasľúbenie, že budú mať syna. Veľmi milovali svoj malý zázrak, synčeka Izáka. Keď Boh požiadal Abraháma, aby vzal Izáka a obetoval mu ho, bolo to pre neho najťažšie životné rozhodnutie.
Dojímavý príbeh je jednou z najväčších skúšok poslušnosti, viery a dôvery v Boha, akú v Biblii nájdeme. Abrahám v skúške obstál a Božie zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov, sa mohlo naplniť.

Čo sa môžem naučiť

Zásadovosť, Viera, Poslušnosť, Obetavosť, Dôvera v Boha

Ďalšie aktivity (formát pdf)

celkový čas: 24 min.

KÚPIŤ DVD