Lazar žije

«Zpět

Lazar žije

Saul z TarzuNejvětší strach má člověk ze smrti. Příběh Lazara nám přináší jistotu, že Ježíš má moc i nad smrtí. Co bylo pro lidi v té době nemožné, stává se nyní skutečností. Když Ježíš přijde do Betanie, jde nejdříve za Martou a Marií, sestrami Lazara. Utěšuje je a jeho učedníci i okolostojící jsou svědky Ježíšovy lásky a oddaného přátelství. Až potom přistoupí k hrobu a volá mrtvého Lazara, který tam leží už čtyři dny. Slzy smutku se mění v neutuchající radost ze vzkříšení vlastního bratra, ale i ze zaslíbení věčného života.

Další aktivity ZDE
(formát pdf, kvízy, omalovánky a aktivity jsou ve slovenštině)

Celkový čas: 27 min.

Koupit DVD