Ježíšova modlitba

«Zpět

Ježíšova modlitba

Ježišova modlitbaJežíš nám ve své modlitbě ukazuje moc, kterou přislíbil každému věřícímu. Ježíš učil své učedníky o moci modlitby buď v podobenstvích anebo vlastním příkladem. Po vzkříšení Ježíše a odchodu do nebe byla víra prvních křesťanů nejednou zkoušena. Příběh líčí uvěznění apoštola Petra. Když se křesťané dozvěděli, že Herodes plánuje Petra popravit, shromáždili se a vytrvale se modlili, aby byl Petr zachráněn. Modlitby způsobily, že pouta se uvolnila a anděl Petra vyvedl z vězení. Petra zachránily modlitby věřících, které jsou dodnes nejmocnějším nástrojem na světě.

Další aktivity ZDE
(formát pdf, kvízy, omalovánky a aktivity jsou ve slovenštině)

Celkový čas: 28 min.

Koupit DVD